Bàn cầu nhật CS985VA/TCF9786WA
Sale
Bàn cầu nhật CS985VA/TCF9786WA

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Bộ sưu tập : Mã sản phẩm : CS985VA/TCF9786WA Tên sản phẩm : Bàn cầu điện tử NEOREST AH (220V) Bảng điều khiển từ xa ...

7.379.000₫ 114.380.000₫
Bàn cầu nhật CW993VA/TCF993WA
Sale
Bàn cầu nhật CW993VA/TCF993WA

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Bộ sưu tập : Mã sản phẩm : CW993VA/TCF993WA Tên sản phẩm : Bàn cầu điện tử NEOREST XH II (220V) Bảng điều khiển từ xa ...

24.200.000₫ 295.130.000₫
Bàn cầu nhật CW992VA/TCF992WA
Sale
Bàn cầu nhật CW992VA/TCF992WA

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Bộ sưu tập : Mã sản phẩm : CW992VA TCF992WA Tên sản phẩm : Bàn Cầu điện tử NEOREST XH I (220V) Bảng điều khiển...

103.475.800₫ 126.190.000₫
Bàn Cầu Một Khối Nắp Êm - CD1347
Sale
Bàn Cầu Một Khối Nắp Êm - CD1347

Bàn Cầu Một Khối Nắp Êm - CD1347 - Chế độ xả :2 - Dung lượng nước :3 - 6 Lít - Kiểu xả :Xả hút - Áp lực nước :0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa) - Tâm thoát phân :300mm - KT...

5.166.000₫ 6.300.000₫
Bàn Cầu Một Khối Nắp Êm - CD1375
Sale
Bàn Cầu Một Khối Nắp Êm - CD1375

Bàn Cầu Một Khối Nắp Êm - CD1375 - Chế độ xả :2 - Dung lượng nước :3 - 6 lít - Kiểu xả :Xả hút - Áp lực nước :0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa) - Tâm thoát phân :300mm - KT...

5.147.000₫ 6.278.000₫
Bàn Cầu Một Khối Nắp Êm - CD1356
Sale
Bàn Cầu Một Khối Nắp Êm - CD1356

Dung lượng nước :3-4,5 Lít - Màu sắc :Màu trắng (PW) - Chế độ xả :2 - Kiểu xả :Xả hút - KT :720 x 400 x 630mm - Tâm thoát phân :300 mm - Áp lực nước :0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa)

5.795.000₫ 7.067.000₫
Bàn Cầu Một Khối nắp rửa  1380
Sale
Bàn Cầu Một Khối nắp rửa 1380

Bàn Cầu Điện Tử - CA1380H - Dung lượng nước :4.5 - 6 lít - Nguồn điện :220 V - Màu sắc :Màu trắng (PW) - Chế độ xả : 2 - Kiểu xả :Xả xoáy kết hợp áp lực cao - KT...

32.162.000₫ 39.222.000₫
Bàn Cầu Điện Tử - CA1380H
Sale
Bàn Cầu Điện Tử - CA1380H

Bàn Cầu Điện Tử - CA1380H - Dung lượng nước :4.5 - 6 lít - Nguồn điện :220 V - Màu sắc :Màu trắng (PW) - Chế độ xả : 2 - Kiểu xả :Xả xoáy kết hợp áp lực cao - KT...

32.162.000₫ 39.222.000₫
Bàn Cầu Một Khối - CD1374
Sale
Bàn Cầu Một Khối - CD1374

Bàn Cầu Một Khối - CD1374 - Kiểu xả :Xả hút - Chế độ xả :2 - Dung lượng nước :3-6 Lít - Áp lực nước :0.7~5kgf/cm2 - Tâm thoát phân :300mm - KT :695x370x720mm - Màu sắc :Màu trắng (PW)

5.215.000₫ 6.360.000₫
Bàn Cầu Một Khối - CD1364
Sale
Bàn Cầu Một Khối - CD1364

Bàn Cầu Một Khối - CD1364 - Chế độ xả :2 - Dung lượng nước :3-6 Lít - Áp lực nước :0.7~5kgf/cm2 - Tâm thoát phân :300mm - KT :690x370x740mm - Kiểu xả :Xả hút - Màu sắc :Màu trắng (PW)

6.317.000₫ 7.704.000₫

Top